Dailės pedagogika

Parengti dailės mokytoją, gebantį ugdyti daile bendrojo lavinimo mokyklose, neformaliojo švietimo ir kitose institucijose, suprantantį savo misiją, vaidmenis Lietuvos ir Europos švietimo, kultūros kontekste bei vystyti kūrybinę veiklą.

Sėkmingai baigę Dailės pedagogikos studijų programą absolventai gebės: planuoti ugdymo/ugdymosi daile turinį, planuoti, organizuoti dailės pamokas, nustatyti moksleivių pasiekimus ir pažangą, veikti mokyklos bendruomenėje, organizuoti neformalų ugdymą, nuolat plėtoti bei vystyti profesinę kompetenciją.

Programa įvertinta aukščiausiais balais

2012-05- 02 išorinių vertintojų (studijų kokybės vertinimo grupę sudarė ekspertai : prof. habil.dr. M. Teresevičienė, prof. habil.dr. R. Bartkevičius, doc. J. Daniliauskas, A. Čiurlionytė, K. Stuokaitė) nutarimu Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultete realizuojama Dailės pedagogikos studijų programa iš 7 vertinamų sričių surinkusi 22 balus ( iš 24 galimų balų) akredituota 6 metams. Tai yra aukščiausias studijų programos įvertinimas.

Socialiniai partneriai

Dailės pedagogikos katedra bendradarbiauja su bendrojo lavinimo mokyklomis, ikimokyklinio ugdymo įstaigomis, neformaliojo švietimo institucijomis ir užsienio šalių aukštosiomis mokyklomis.

Ar žinote, kad…

dailės pedagogikos katedros studentai ir dėstytojai rengia ir įgyvendina švietėjiškus projektus, savo kūrybinių darbų parodas eksponuoja Kauno miesto viešose erdvėse ir kitose Lietuvos vietovėse?

Tradicinėmis tapo kiekvieną pavasarį organizuojamos Studentų kūrybinės draugijos (SKD) konferencijos. Tai puiki proga fakulteto  ir kitų institucijų studentams pristatyti dailės kūrinius, meninio ugdymo projektus, atliktų tyrimų rezultatus, diskutuoti aktualiomis temomis.

Dailės pedagogikos katedra rengia tradicines respublikines ir tarptautines mokslines – praktines konferencijas, kuriose aptariamos meninio ugdymo, dailės pedagogų rengimo problemos bei pristatomos šios srities naujovės.

Katedros dėstytojai dalyvauja kūrybinių, visuomeninių organizacijų veikloje, aktyviai bendradarbiauja su socialiniais partneriais. Dalis dėstytojų yra Lietuvos dailės ugdytojų draugijos nariai.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *